There is no custom code to display.

Coaching

hire2-se

Telefoni Coaching

  • Uppfräschning av utbildning
  • Tips och förbättringar
  • Frågor och funderingar

Har du glömt hur man gjorde och varför? Är du ny på jobbet och inte riktigt säker på alla funktioner i telefonilösningen? De allra flesta känner en viss osäkerhet i hur man använder alla funktioner i telefonin. Att ringa och att svara klarar man, men det finns så mycket mer som både förenklar och förbättrar. Det är här vi verkligen kan göra skillnad.

Vi fräschar upp era kunskaper, går igenom funktioner och möjligheter. Vi svarar på frågor och kommer med handfasta råd och tips om allt som har med er telefoni att göra.

Unik spetskompetens för din skull. Läs mer