There is no custom code to display.

Kontakt

Tel. 040 26 60 00

Ulf B.K. Hansson
VD, konsult
ulf.hansson@ubicon.se
070 540 00 02

Björn Cederwall
Marknadschef, konsult
bjorn.cederwall@ubicon.se
070 549 11 00

Ingrid Andersson
Affärskoordinator
ingrid.andersson@ubicon.se
070 767 20 25

Skicka epost till oss

UbiCon AB
Org.nr 556873-8859
Kramersvägen 4
217 45 Malmö

Optimal nytta och affärsvärde – Medarbetare och Teknik i harmoni. Läs mer