There is no custom code to display.

Rådgivning – Upphandlingsstöd Telefoni

konsult600

Vi är unika på marknaden genom vårt fokus på nyttan och värdet i er telekomlösning.

Rådgivning – Upphandlingsstöd

Unified Communication, IP, Mobile extension, LYNC-integration, presence, soft phone…
Det är lätt att fastna i teknik och glömma människan, användaren, när nya lösningar diskuteras. Nya möjligheter och nya specialfunktioner som nästan ingen förstår och ännu färre använder.

Vi vill förändra den här utvecklingen genom att fokusera på nyttan av vad dessa funktioner och tjänster betyder för dig, ditt företag och era kunder.

Vi vill aktivt medverka till att era användare får stöd och vägledning i användningen av tjänster och funktioner. En grundläggande förutsättning för en välfungerande telefoni-lösning som allt för ofta glöms bort.

Med vår kunskap och erfarenhet gör vi det svåra enkelt och bidrar till att medarbetare och verksamhet växer och på så sätt ökar affärsvärdet för företaget.

Telekomlösningen skall bära sin egen kostnad baserat på effektivare verksamhet, bättre tillgänglighet och service med nöjdare kunder och gladare medarbetare som resultat.

  • Vi är er rådgivare och speaking partner i telekomfrågor såväl i vardagen som inför upphandling och leverans av en ny lösning.
  • Vi har med vår erfarenhet och kunskap unika möjligheter att hjälpa er inför upphandlingar av hela eller delar av telekomlösningen.
  • Vi erbjuder experthjälp och rådgivning avseende utbildning, kunddata och acceptans- funktionstester.
  • Vi hjälper till med att skapa en telefonipolicy och få alla i organisationen att både känna till och använda den. Vi har även ett smart verktyg som göra att vem som helst alltid har policyn lätt tillgänglig.
  • Vi erbjuder stöd och rådgivning när det gäller Servicedeskdesign och Contact Center lösningar.
  • Vi bidrar gärna med vår kunskap om hur man kan utvecklar arbetssätt, processer och rutiner för att få den bästa utväxling av lösningen.

Vi kan både de små detaljerna och den stora helheten. Läs mer