There is no custom code to display.

Samordning

header_partners_2013

Telefoni Samordning

  • Rapporter, statistik och rutiner
  • Initiera utveckling och effektivisering
  • Kontaktpunkt för leverantörer

En effektiv förvaltning av telefonilösningen kräver att någon ansvarar och driver frågor som effektivisering och utveckling, håller koll på statistik och driftrapporter, tar fram förslag och beslutsunderlag, upprätthåller kontakterna med leverantörerna och ansvarar för planering och implementering av förändringar och utbildning. Vi erbjuder er ett skräddarsytt upplägg för att tillgodose just era krav och förväntningar.

Optimal nytta och affärsvärde – Medarbetare och Teknik i harmoni. Läs mer