There is no custom code to display.

Support

ID-100231335

Telefoni Support

  • Beställningar – Flyttningar
  • Felanmälan
  • Kontakter med leverantörer

Alla behöver någon som är spindeln i nätet och sköter administrationen och kontakten med både egen personal och leverantörer när det gäller telefonifrågor. Om ni inte har egna resurser, tid eller tillräcklig kunskap så hjälper vi gärna till. Vi är experter på telefoni. Med vår stora erfarenhet och unika kontaktnät kan vi avlasta, förenkla och snabba upp arbetet med allt som har med telefoniadministration att göra.

Optimal nytta och affärsvärde – Medarbetare och Teknik i harmoni. Läs mer