There is no custom code to display.

Telefoniupphandling

6940286capital-partners

Telefoniupphandling

Telefoniupphandling med unikt fokus på affärsvärde och användarvärde. Med unik kompetens och erfarenhet hjälper vi er med oberoende råd och vägledning för er telefoni.

Vi kan ge det stöd som behövs vid upphandling och anbudsförfrågan gällande nya avtal, förändring och utökning av telefonilösningar.

Vi kan ta ansvar för hela eller delar av en upphandling, Vi verkar för att optimera resursutnyttjandet, förenkla administrationen och reducera trafikkostnaderna samtidigt som kundservicen höjs och användarvänligheten ökar.

Vi arbetar enligt UbiCon ProMo, en väl beprövad process och projektmodell för att kunna erbjuda den bästa lösningen.

UbiCon ProMo

Förstudie
Vi inventerar befintlig lösning, tar in synpunkter och önskemål diskuterar möjligheter och prioriteringar. Genom att kartlägga arbetssätt, behov och önskemål kan vi föreslå lösningar som är väl förankrade i verkligheten.

Förfrågningsunderlag
När lösningen är förankrad och beslutad definierar vi funktionskrav, teknik, organisation och ekonomiska upplägg i ett förfrågningsunderlag.

Sammanställning – Utvärdering – Upphandling
En sammanställning och utvärdering av de olika anbuden görs och ligger till grund för val av leverantör.

Genomförande – Installation och drift
Vi erbjuder och har stor erfarenhet av projektledning. Vi samordnar leverantörer, leveranser och installation. Vi koordinerar utbildning, kom igång stöd och användar-hjälp, allt för att säkra funktion och kundvärde.

Vi är nyfikna, intresserade och engagerade – vi bryr oss. Läs mer