There is no custom code to display.

Marknadens bästa telefonisupport och upphandlingsstöd

konsult600

Vi är unika på marknaden genom vårt fokus på nyttan och värdet i er telefonilösning.

Support

Vinnande Coaching
Vi fräschar upp era kunskaper, går igenom funktioner och möjligheter. Vi svarar på frågor och kommer med handfasta råd och tips om allt som har med er telefoni att göra.

Daglig Support
Alla behöver någon som är spindeln i nätet och sköter administrationen och kontakten med både egen personal och leverantörer när det gäller telefonifrågor. Om ni inte har egna resurser, tid eller tillräcklig kunskap så hjälper vi gärna till. Vi är experter på telefoni. Med vår stora erfarenhet och unika kontaktnät kan vi avlasta, förenkla och snabba upp arbetet med allt som har med telefoniadministration att göra.

Effektiv Samordning
En effektiv förvaltning av telefonilösningen kräver att någon ansvarar och driver frågor som effektivisering och utveckling, håller koll på statistik och driftrapporter, tar fram förslag och beslutsunderlag, upprätthåller kontakterna med leverantörerna och ansvarar för planering och implementering av förändringar och utbildning. Vi erbjuder er ett skräddarsytt upplägg för att tillgodose just era krav och förväntningar.

Rådgivning och upphandlingsstöd

Unified Communication, IP, Mobile extension, LYNC-integration, presence, soft phone…
Det är lätt att fastna i teknik och glömma människan, användaren, när nya lösningar diskuteras. Nya möjligheter och nya specialfunktioner som nästan ingen förstår och ännu färre använder.

Vi vill förändra den här utvecklingen genom att fokusera på nyttan av vad dessa funktioner och tjänster betyder för dig, ditt företag och era kunder.

Vi vill aktivt medverka till att era användare får stöd och vägledning i användningen av tjänster och funktioner. En grundläggande förutsättning för en välfungerande telefonilösning som allt för ofta glöms bort.

Med vår kunskap och erfarenhet gör vi det svåra enkelt och bidrar till att medarbetare och verksamhet växer och på så sätt ökar affärsvärdet för företaget.

Telefonilösningen skall bära sin egen kostnad baserat på effektivare verksamhet, bättre tillgänglighet och service med nöjdare kunder och gladare medarbetare som resultat.

  • Vi är er rådgivare och speaking partner i telekomfrågor såväl i vardagen som inför upphandling, uppgradering och leverans av er telefonilösning.
  • Vi har med vår erfarenhet och kunskap unika möjligheter att hjälpa er inför upphandling eller omförhandling av hela eller delar av ert telefoniavtal.
  • Vi erbjuder experthjälp och rådgivning avseende utbildning, kunddata och acceptans- funktionstester.
  • Vi hjälper till med att skapa en telefonipolicy och få alla i organisationen att både känna till och använda den. Vi har även ett smart verktyg som göra att vem som helst alltid har policyn lätt tillgänglig.
  • Vi erbjuder stöd och rådgivning när det gäller Servicedeskdesign och Contact Center lösningar.
  • Vi bidrar gärna med vår kunskap om hur man kan utvecklar arbetssätt, processer och rutiner för att få den bästa utväxling av lösningen.

Affärsprojektledning och projektledningsstöd

Vi erbjuder professionell affärsprojektledning och projektledningsstöd för hela eller delar av telekomprojekt för systemintegrationstjänster.

Vi erbjuder stöd och rådgivning alternativt helhetsansvar för installations- och leveransprojekt både till kund och leverantör med en god kunskap och insikt i båda sidors behov och möjligheter.

Vi ansvarar tillsammans med uppdragsgivaren för planering, styrning och uppföljning av uppgjorda avtal/överenskommelser mot entydiga och väldefinierade mål under god kvalitets- och kostnadskontroll.

Våra konsulter och projektledare har en lång och gedigen erfarenhet av affärsprojektledning av stora, komplexa systemintegrationslösningar för bl.a:

Bonnier, Dagens Industri, Home Enter, Svensk Filmindustri, SF Bio, Expressen, Arla Foods, Dalkia, Sveriges Riksidrottsförbund, G4S/Falck, CSN, PostNord, VM i Åre, Accenture, m.fl.

Vi är en sammanhållande och koordinerande kraft mellan kund och operatör. Läs mer