There is no custom code to display.

Om oss

omoss_ny

Vår kunskap och erfarenhet är vår styrka

Vi är en konsultgrupp med mer än 20 års erfarenhet av företag, människor och deras behov av väl fungerande och moderna telefoni- och IT-lösningar. I en tid då allt mer fokuseras på tjänster och funktioner blir det viktigt med vägledning och kunskap i hur man framgångsrikt ökar såväl det praktiska som det ekonomiska värdet i affären. Vi verkar för en ökad effektivitet och kundnöjdhet genom att fokusera på kundnyttan i lösningen. Vi strävar efter pragmatiska lösningar. Med ordning och reda och en stor portion sunt förnuft skapar vi en positiv struktur för vårt arbete.

Vi samarbetar med de stora aktörerna på marknaden som t. ex. Cisco, Cygate, Mitel, Telia, Tele2, Trio, Siemens m.fl. med dokumenterat goda resultat.

Vi leder det svåra till det enkla.

Vi erbjuder professionell rådgivning, upphandlingsstöd och projektledning inför en ny eller uppdaterad telefonilösning.

Vi erbjuder UbiCon Meeting Management, en innovativ lösning för konferensrum med displaybokning och Outlookintegration.

Vi erbjuder telefoniutbildning för alla användare och funktioner.

Vi erbjuder ett unikt kom-igång- och användarstöd tillsammans med Ubifon – en smart app för användare.

Unik spetskompetens för din skull. Läs mer