There is no custom code to display.

Projektledning telefoniupphandling leverans

Affärsprojektledning – Projektledning

Vi erbjuder professionell affärsprojektledning och projektledningsstöd för hela eller delar av telekomprojekt för systemintegrationstjänster.

Vi erbjuder stöd och rådgivning alternativt helhetsansvar för installations- och leveransprojekt både till kund och leverantör med en god kunskap och insikt i båda sidors behov och möjligheter.

Vi ansvarar tillsammans med uppdragsgivaren för planering, styrning och uppföljning av uppgjorda avtal/överenskommelser mot entydiga och väldefinierade mål under god kvalitets- och kostnadskontroll.

Våra konsulter och projektledare har en lång och gedigen erfarenhet och meritlista över affärsprojektledning av stora, komplexa systemintegrationsprojekt vid telefoniupphandling bl.a. för:

Bonnier, Dagens Industri, Home Enter, Svensk Filmindustri, SF Bio, Expressen, Arla Foods, Dalkia, Sveriges Riksidrottsförbund, G4S/Falck, CSN, PostNord, VM i Åre, Accenture, m.fl.

Unik spetskompetens för din skull. Läs mer