There is no custom code to display.

UbiCon Management

pussel

UbiCon Management

Kundinriktade tjänster

Optimal nytta och affärsvärde – Medarbetare och teknik i harmoni.

Rådgivning – Upphandling

Upphandling Telefoni

 • Förstudie
 • Förfrågningsunderlag
 • Sammanställning-utvärdering
 • Installation och drift

Projektledning

 • Under hela eller delar av processen
 • Projektledning eller projektstöd
 • Helhetsansvar och kontaktpunkt

Utbildning

 • Telefonister, Superusers, Contact Center-personal
 • Kostnadseffektiv distansutbildning
 • Kunddatahantering för bästa funktionalitet
 • Funktions- och acceptanstester

Kom-igång-stöd

 • Användarstöd på plats

Ubifon®

 • Interaktiv handledning för web och smartphone

Vi är en sammanhållande och koordinerande kraft mellan kund och operatör. Läs mer