There is no custom code to display.

Ubifon® – enkelt verktyg för ett smidigare arbetsliv

ubifon

Den smarta och unika appen som gör det svåra enkelt

  • Ubifon är en unik snabbguide för instruktioner och information om de viktigaste tjänsterna i din telefoniservice.
  • Ubifon skräddarsys för varje kunds specifika telefonilösning.
  • Ubifon är en modern app för Android, Iphone, och Windows mobile. Ubifon finns även som webtjänst.
  • Ubifon löser problemet med hur man enkelt och kostnadseffektivt skall utbilda och informera sin personal och användare av företagets telefoniservice.
  • Ubifon är lösningen på snabbguider och instruktioner som aldrig finns där de borde när de behövs som bäst.
  • Ubifon är även en given plats för företagets telefonpolicy, enkelt tillgänglig.
  • Ubifon är en tjänst från UbiCon i andan av att göra det svåra enkelt.

Vi är nyfikna, intresserade och engagerade – vi bryr oss. Läs mer