There is no custom code to display.

Modernt användarstöd-utbildning telefoni

anvstod600

Professionell utbildning, kunddatahantering, funktions- och acceptanstester inom telekom.

  • Vi har en lång och bred erfarenhet av utbildning och stöd i användandet av telefonilösningar.
  • Vi utbildar i alla större system och samarbetar med de ledande leverantörerna på marknaden.
  • Vi utbildar telefonister, teleadministratörer, Contact Centerpersonal, Superusers och övriga användare.
  • Vi lever som vi lär och erbjuder distansutbildning med gott resultat samt utbildning hos kund.
  • Vi erbjuder stöd eller helhetsansvar för professionell kunddatahantering vid implementationsfasen av er telefonilösning. Kunddatahantering inkluderar Konfigurationsdata – Katalogdata – Servicedesk- och faktureringsdata.
  • Kom-igång-stöd som finns på plats när en ny lösning tas i bruk för att hjälpa användaren att komma igång med tjänster och funktioner i den nya telefonilösningen.
  • Vi som utbildare i funktioner och tjänster är experter på funktions- och acceptanstester för er telefonilösning.
  • Vi har erfarna tele- och utbildningskonsulter med välmeriterade utbildningsresultat.

 

Kommunikation gör det svåra enklare. Läs mer